Gramax je porodična firma koju je 2007. godine osnovao Mitar Maksimović, čovek koji je preko 25 godina u građevinarstvu. Pod sadašnjim imenom, Gramax PGP DOO, posluje od 2011. godine. Nastala kao težnja da tržištu ponudi visok kvalitet radova, naša firma je za vrlo kratak rok stekla veliki broj zadovoljnih klijenata, kao i veliki broj referenci koje svedoče o kvalitetu radova i načinu našeg poslovanja. Takođe, zbog vec postojećeg ugleda njenog vlasnika, Gramax PGP DOO je od prvog dana poslovanja vrlo konkurentna firma sa tendencijom rasta, koja se iznova, i u svojstvu investitora i u svojstvu izvođača radova dokazuje objektima izvedenim na području Loznice, Beograda, Zlatibora, Novog Sada...

Gramax je porodična firma koju je 2007. godine osnovao Mitar Maksimović, čovek koji je preko 25 godina u građevinarstvu. Pod sadašnjim imenom, Gramax PGP DOO, posluje od 2011. godine. Nastala kao težnja da tržištu ponudi visok kvalitet radova, naša firma je za vrlo kratak rok stekla veliki broj zadovoljnih klijenata, kao i veliki broj referenci koje svedoče o kvalitetu radova i načinu našeg poslovanja. Takođe, zbog vec postojećeg ugleda njenog vlasnika, Gramax PGP DOO je od prvog dana poslovanja vrlo konkurentna firma sa tendencijom rasta, koja se iznova, i u svojstvu investitora i u svojstvu izvođača radova dokazuje objektima izvedenim na području Loznice, Beograda, Zlatibora, Novog Sada...

aaaaaaaaaaaaiii